Danh mục: 0804
Đăng bởi

Khi viết sai lá minh tinh, Phan Thanh Giản tự kết tội mình?